مسابقات آفرود، روز جمعه 26 اردیبهشت ماه با همت فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در استان آذربایجان شرقی برگزار می شود.

هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی اردکان با همکاری شهرداری اردکان رالی خانوادگی برگزار مینماید

مسابقات آفرود جام شهید سرلشکر بابایی ، رور جمعه 19 اردیبهشت ماه با همت فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در استان قزوین برگزار می شود.