معرفی تیم آفرود میبد جهت شرکت در مسابقه کشوری

دعوت از رئیس هیئت برای سفر به ابرکوه

آغاز مرحله خط کشی پیست کراس بافق