رقابت های رالی خاورمیانه از روز پنجشنبه با شرکت 6 تیم در شیراز آغاز می شود.

ناصر العطیه نایب رئیس فدراسیون جهانی طی پیامی به سرپرست فدراسیون اتومبیلرانی کشورمان به دلیل مشکلات شخصی و خانوادگی از حضور در رقابت های رالی خاورمیانه عذرخواهی کرد.

شرکت کنندگان کارت تست فنی خود را دریافت کردند