دکتر گودرزی وزیر ورزش و جوانان در بازدید از جشنواره اتومبیل بر توسعه و گسترش جشنواره های ورزشی در کشور تاکید کرد.​

اولین نشست مسئولین کمیته ها ی اتومبیلرانی با محمود صیدانلو سرپرست فدراسیون و با حضور نواب رئیس بانوان و آقایان در محل فدراسیون برگزار شد.

روز گذشته محمود صیدانلو سرپرست فدراسیون از امکانات پیستهای موتور سواری و اتومبیلرانی مجموعه ورزشی آزادی بازدید و با مسئولین پیست گفتگو کرد.